Kontakt

Administrasjon Øyhovden Trading AS
Adm. direktør
Ian Jensen
Innkjøper
Kjersti Økstad
Postadresse:
Stangeveien 111
N-2321 Hamar, Norway
Sentralbord/sekretær
Mari-Ann Bjørke
Lager/produksjon
Finn Egon Pedersen
Besøksadresse:
Stangeveien 111
2321 Hamar
Tel. sentralbord:
+47 62 54 32 00
Fax: +47 62 54 32 01
Park/Hage: Epost